Gyálai Holt-Tisza 
Vízügyi Igazgatóság :  Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Vízgazd. Besorolás :  Az Alsó-Tisza és a Maros holtágai 
Befogadó meder :  Gyálai Holt-Tisza 
Befogadó partoldala :  jobb part 
Töltésoldal :  Mentett oldal 
Keletkezés éve :  1875 
Terület :  160,0 Ha
Térfogat :  4250 e m3
Szélesség :  86 m
Meder hossza :  18,660 Km
Mélység :  3,0 m
Hasznosítás :  Belvíz 
Vízpótlás :  Zsilipes 
Vízjogi engedély :  57.042/1985. 
Üzemeltetési szabályzat : 
Állapotfelvétel dátuma : 
Feliszapolodás  Erős 
Állapotfenntartó : 
Beavatkozás dátuma : 
Beavatkozás jellege : 
Védettség :  Nem védett 
Nemzeti park : 
Tájvéd. körzet : 
Őshonos növényfajok :  Ceratophyllum demersum L., Ceratophyllum submersum L. (Sz), Lemna gibba L., Lemna minor L., Potamogeton acutifolius Link, Myriophyllum spicatum L. (Sz) 
Leírás : 
A holtág a 19. századi folyószabályozás során az 1855-1887 között kivitelezett, illetve kialakult 90. számú átmetszéssel jött létre. A Tisza jobb parti ármentesített területén húzódik, a magyar - jugoszláv országhatártól Szegedig. Közigazgatásilag Szeged városhoz és Röszke községhez tartozik. Hossza 18,7 km, átlagos szélessége 86 m, területe 160 ha, átlagos vízmélysége 3 m, víztérfogata 4,8 millió m3. Medre áttöltésekkel és zsilipekkel három bögére osztott. Az alsó a Halászvíz, a középső a Fehérpart, a felső a Feketevíz. Mivel az alsó böge középvonalában húzódik a magyar - jugoszláv országhatár, a holtág nemzetközi érdekeltségű. A holtág a Magyar Állam tulajdonában van, kezelője az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. A halászati jogot a "Tisza" Halászati Szövetkezet gyakorolja. A holtág medrének feliszapoltsága előrehaladott, vízi növényzettel való benőttsége csekély. Vízgyűjtőjének kiterjedése 534 km2. A középső böge vízpótlása belvizekből és - háromszoros átemeléssel - az Algyői öntözőrendszeren keresztül a Tiszából lehetséges. Az alsó böge a Tiszából - megfelelő vízállás esetén, szigorú zsilipkezelési előírások mellett - gravitációsan is tölthető. A felső böge csak Szeged város belterületéről kap vízpótlást, vizének minősége a bekerülő szennyvizek és csurgalék termálvizek miatt nagyon rossz. A középső böge vízminősége megfelelő, az alsó böge vize jó minőségű, öntözésre alkalmas. A holtág rendeltetése: belvíztározás, Szeged város záporvizeinek befogadása, öntözővíz-tározás, halászat és horgászat. Nem védett természeti terület, az alsó bögét tájképi és génmegőrzési jelentősége miatt indokolt lenne helyi védettség alá vonni. A holtág középső és felső bögéje mentén falusi jellegű, illetve családi házas beépítésű lakótelep helyezkedik el. Ezen bögék rehabilitációjára terv készül, ami iszapkotrást, mederrendezést, partvédelmet, valamint a szennyvizek és a csurgalék termálvizek kizárását tartalmazza. 2001-ben megvalósul a felső böge mentén lévő lakótelepek teljes körű szennyvízcsatornázása, ezzel megszűnik a felső böge vizének diffúz szennyezése. Ezt követően lehetőség nyílik a víz minőségének további javítására.
 
                 
Gyálai Holt-Tisza fénykép
Gyálai Holt-Tisza térkép